GUDI - Buy goods to be good! – Vásárolj úgy, hogy jót teszel!

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: a „Felhasználási Feltételek”) határozzák meg a Hat Alapítvány. (1032, Budapest Szőlő utca 86. adószám: 18194368-1-41; Cg. 01-01-0010321, a továbbiakban: „Hat Alapítvány”) kizárólagos tulajdonában álló és a Hat Alapítvány által működtetett gudi.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) felhasználásának a feltételeit.

A Weboldalunkhoz való csatlakozás, azon való böngészés, a weboldal bármely alkalmazásának, vagy szolgáltatásának használata, a Weboldalon, illetve azon keresztül történő tranzakciók lebonyolítása során jelen Felhasználási feltételek rendelkezései az irányadóak. 
Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalon regisztrál, saját fiókot/identitást hoz létre (a továbbiakban: a „Felhasználó”). 

A Weboldalon történő regisztrációval, illetve a Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket. 
A Felhasználási Feltételek ily módon történő elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételek változásait nyomon követi. 
A Weboldalt kiskorúak nem használhatják. 


Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. 
A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Felhasználási Feltételek publikálásra kerültek a Weboldalon. A Weboldal üzemeltetői mind a jelen Felhasználási Feltételekben, mint a Weboldalon  is szerepelhetnek.  

1. A honlaphoz és a szolgáltatáshoz kapcsolódó általános rendelkezések
A Weboldal, a szolgáltatások és bármely vásárlás jelen Felhasználási feltételek hatálya alá tartozik.

A Weboldalt, a szolgáltatást és a vásárlást a Felhasználók kereskedelmi forgalmon kívül, kizárólag magáncélból vehetik igénybe, tilos az oldal szolgáltatásainak kereskedelmi célú továbbközvetítése, az oldal számítástechnikai visszafejtése vagy feltörése szigorúan tilos.
A szolgáltatás és a Weboldal használatának, illetve a vásárlás lebonyolításának lehetővé tétele nem jelenti az ehhez szükséges technikai feltételek biztosítását is. A szolgáltatás igénybevétele során keletkező telefon-, telekommunikációs- és egyéb használati díjakért az Hat Alapítvány felelősséget nem vállal.
A Weboldal egy, a közösségi vásárlás működési elvére alapuló olyan honlap, mely szerint a közösség bizonyos idő alatt jelentős kedvezményekkel jogosult bizonyos ideig különböző szolgáltatásokat megvásárolni. Hat Alapítvány fenntartja magának a jogot arra, hogy a Weboldal bármely részét bármikor megváltoztassa vagy akár megszüntesse.
A Weboldal működtetését a Hat Alapítvány közvetítő szolgáltatóként, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint végzi. 
Hat Alapítvány közvetített szolgáltatásként a Weboldalon az általa szerződött partnerek (a továbbiakban "Partner") szolgáltatásait (a továbbiakban: a „Szolgáltatás”) a közösen megállapított kedvezménnyel hirdeti és fizetés ellenében a termék/szolgáltatás igénybevételére jogosító kupont (az „Ajánlat”) értékesít a vevőknek. 
A Hat Alapítvány közvetlenül terméket/szolgáltatást nem értékesít.
Ebből a szempontból csak Felhasználó minősülhet vevőnek.  Hat Alapítvány ilyen ajánlatokat rendszeresen közöl a Weboldalon. Amennyiben az Ajánlat tartalma módosul, erről Hat Alapítvány a regisztrált Felhasználóit, valamint a hírlevélre regisztráció nélkül feliratkozott személyeket hírlevélben, az Ajánlattal élő, vagyis a Szolgáltatást megvásárló Felhasználókat pedig külön e-mailben is értesíti.
Amennyiben az előre meghatározott számú vevő (akár 0 vevő is lehet) a megszabott határidőn belül összegyűlik, és megvásárolja a Szolgáltatást, úgy az Ajánlat életbe lép és a Szolgáltatást megvásárló Felhasználók elektronikus levélben egy csatolmányt kapnak (vagy a felhasználói fiókjukban megtalálják), ahonnan kinyomtathatják az előre meghatározott kedvezményt tartalmazó kupont (a továbbiakban: a „Kupon”), amelynek a Partnernél való bemutatásával igénybe vehetik a Kuponon szereplő Szolgáltatást az ott meghatározott kedvezményes áron.  

Amennyiben az előre meghatározott időn belül nem gyűlik össze az előre meghatározott (amennyiben van ilyen meghatározás) számú Vevő, úgy az Ajánlat nem lép életbe.

 2. Regisztráció és felhasználói fiókok
A Weboldal egyes funkcióinak használatához, a szolgáltatások egy részének igénybevételéhez regisztráció nem szükséges, a Weboldalon történő vásárláshoz azonban regisztráció szükséges.

Regisztráció nélkül is fel lehet iratkozni a hírlevelére: ebben az esetben ki kell tölteni az adatokat és a „Feliratkozás hírlevélre” gombra való kattintást követően a feliratkozó személy a feliratkozás után pár másodperccel egy e-mailt kap. Ezt követően a GUDI újabb Ajánlatairól e-mailben értesítést kap. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni. Az Ajánlatokban foglalt kedvezményekben való részesüléshez regisztráció szükséges.

Regisztráció
A felhasználók a Weboldalt előzetes regisztráció útján vehetik igénybe, amely következő módon lehetséges:

Közvetlen regisztráció: Az oldalon található „Regisztrációs” gomb kattintása után a felhasználó nevet választ magának, majd személyes adatai (vezetéknév, keresztnév), irányítószáma, működő és valós e-mail címe, jelszava, majd megerősített jelszava megadása után az általa megadott e-mail címre egy, a regisztrációs e-mailt kap. 
Ezt követően azonnal jogosult a Weboldal valamennyi szolgáltatását igénybe venni. 
A regisztráció során dönthet arról is, hogy kér-e hírlevelet tőlünk, a megfelelő négyzet kipipálásával.

3. A Weboldal használata

Kuponok vásárlása
Amennyiben a Felhasználó valamely Ajánlatban meghatározott Áru/Szolgáltatás igénybevételére szolgáló kupont meg kívánja vásárolni, úgy a "Megveszem" gombra kattintással vásárolhatja meg a Szolgáltatást, amelyért átutalással, vagy bankkártyával fizethet.

Átutalásos fizetés esetén a Felhasználó a "Átutalásos fizetés” gombra kattintást követően le ellenőrzi a számlázási adatait végül a Fizetés! gombra kattint. Ezt követően a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az átutaláshoz szükséges adatokat. 
Bankkártyás fizetés esetén jelölje be a „Bankkártyás fizetés” ikont. Ezt követően pedig ellenőrizze le a számlázási adatait, majd nyomja meg a „Fizetés” gombot.  Fizetés gombra kattintást követően a Felhasználót a Paypal weboldalára irányítjuk át, ahol az ott szereplő instrukcióknak megfelelően teljesítheti a fizetést. A Paypal által biztosított felületen keresztül biztonságosan fizethet bankkártyával.

Az Hat Alapítvány fenntartja a jogot, hogy amennyiben a banki átutalásnál az összeg 14 munkanapon belül nem érkezik meg a rendelést követően az Hat Alapítvány megadott bankszámlájára, úgy a rendelést érvénytelennek tekintheti és az esetlegesen utána kiküldött kupont érvénytelenítheti.
Azon Felhasználók, akik bankkártyával fizettek, illetve akiknek az átutalása már jóváírásra került Hat Alapítvány bankszámláján, azonnal elektronikus levélben megkapják azt a linket, ahonnan kinyomtathatják az előre meghatározott kedvezmény igénybevételére jogosító, az alábbi 3. pontban részletesen meghatározott kupont(a "Kupon"). 
Az Ajánlat érvényessé válását követően a Felhasználók bankkártyás fizetés esetén azonnal, átutalásos fizetés esetén az átutalt összegnek Hat Alapítvány bankszámláján való jóváírása napján kapják meg a Kupon kinyomtatásához szükséges linket tartalmazó e-mailt, amit felhasználói fiókjukban is megtalálnak.
Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást ajándékba kívánja adni harmadik személy részére, úgy vásárláskor az „Ajándékba adom!” gombra kattintson majd a megvásárolt kupont tudja feliratozni.

Bankkártyás fizetés
A Weboldalon a vásárlók a PayPal biztonságos rendszerén keresztül fizethetnek. Egyrészt kártyával, másrészről PayPal egyenlegről lehet fizetni.

A bankkártyás fizetéshez nem szükséges a regisztráció, elég a kártyán szereplő adatokat megadni, illetve egy működő email címet.
A fizetés minden esetben a PayPal biztonságos oldalán történik, a Weboldal a Vásárlók bankkártya adatait nem ismeri, azokhoz nem jut hozzá.

A Weboldal használatának általános feltételei
Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképp az oldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik Hat Alapítvánnyal szemben az Hat Alapítvány által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet Hat Alapítványnak a Weboldal Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.
Felhasználó Hat Alapítvány előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni, politikai célú felhasználása szigorúan tilos. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Weboldalra feltöltött tartalmakat Hat Alapítvány felhasználja, többek között szerkessze, átalakítsa, másolja, terjessze.
Amennyiben Hat Alapítvány tudomására jut bármilyen, a Felhasználó általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet. Tudomásul veszi továbbá, hogy Hat Alapítvány a Weboldalon esetlegesen elérhető interaktív mikro-oldalakat, fórumokat, chat szobákat felügyeli és moderálja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen mikro-oldalak jogellenes használata esetén Hat Alapítvány jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni és/vagy törölni.
Felhasználó köteles a regisztrált felhasználónevéhez kapcsolódó jelszavát titokban tartani és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni avégett, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a felhasználói fiókjához.

A Kupon és annak beváltása
Az ajánlatok esetén a vásárlást követően megkapott e-mailben vagy vásárlói fiókban található csatolmány kinyomtatott Kupon jogosítja fel a Felhasználót a Szolgáltatás/Termék igénybevételére.

A Kupon leírása
A Kupon az alábbiakat tartalmazza 

- A Szolgáltatás megnevezése
- A Szolgáltatást nyújtó Partner megnevezése, a Szolgáltatás nyújtásának (a Kupon beváltásának) helyszíne,

- A Kupon névértéke,
- Kuponkódot és Ellenőrző kódot
- A Kupon érvényességi ideje (kezdő és végső időpont),
- A Kupon felhasználásának legfontosabb szabályai.

A Kupon felhasználása
A kinyomtatott Kupont a Felhasználó a Kupon érvényességi ideje alatt jogosult az ott meghatározott Szolgáltatás igénybevételére felhasználni. Az érvényességi idő lejártát követően a Kupon többé nem használható fel. Az egyes ajánlatok meghirdetett érvényességi időpont záró napja után a Felhasználó már nem kérheti a megvásárolt termék átadását/szolgáltatás teljesítését és a megfizetett összeget sem követelheti vissza sem Hat Alapítványtól, sem a kereskedőtől, szolgáltatótól. A Kupon felhasználásakor a fizetést megelőzően a Felhasználó köteles értesíteni a Partnert/Partner képviseletében eljáró személyt (pl. pincér) arról, hogy GUDI Kupont kíván a fizetéshez felhasználni. A Szolgáltatás igénybevételéről, Termék vásárlásról minden esetben a Partner állít ki a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő bizonylatot (számlát) a Felhasználó részére.

A Kupon készpénzre nem váltható: amennyiben a Felhasználó a Partnernél olyan szolgáltatást vesz igénybe, amelynek értéke nem éri el a Kupon névértékét, úgy Felhasználó nem jogosult a különbözetre.
A Kupon átruházható harmadik személyekre. Ebben az esetben azonban mind Hat Alapítvány, mind a Partner kizárják felelősségüket a Felhasználó irányába a Kupon harmadik személyek által való jogosulatlan felhasználása miatt.
Amennyiben a Felhasználó e-mail fiókját feltörik, és/vagy a kinyomtatott Kupont elveszíti vagy ellopják tőle, köteles erről Hat Alapítványt e-mailben értesíteni, megjelölve az Ajánlat nevét és a Kupon egyedi megrendelés számát. Hat Alapítvány az értesítés kézhezvételét követően azonnal értesíti a Partnert a Kupon visszavonásáról. Amennyiben a Partner értesítését megelőzően az így jogosulatlanul megszerzett Kupont harmadik személy még nem váltotta be, úgy a Kupont Hat Alapítvány érvényteleníti és visszautalja Felhasználó részére a Kuponnak az átutalás költségével csökkentett vételárát.
A szolgáltatás csak az érvényesítő kóddokkal (kupon kód és ellenőrző kód) ellátott, kinyomtatott kuponnal vehető igénybe. 
Amennyiben a fizetés után a Felhasználó technikai okok miatt nem kapta meg az email-t vagy fiókjában nem látja a kupont 3 munkanapon belül, kérjük haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot Hat Alapítvány ügyfélszolgálatával, hogy pótolni tudjuk a kupont.  
Amennyiben a Felhasználó az érvényesítő kóddal ellátott, kinyomtatott kupon nélkül mégis igénybe veszi a szolgáltatást a kedvezmény nélküli áron, ebben az esetben Hat Alapítvány nem köteles a teljes ár és a kedvezményes ár közötti különbözet megtérítésére, Hat Alapítvány felelőssége és kártérítési kötelezettsége kizárt.

4. Szerzői jogok, védjegyek, márkanevek és logók
A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra Hat Alapítványt, illetve adott esetben Partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag Hat Alapítvány előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. A GUDI logót és egyéb védett szerzői jogi tartalmakat tartalmazó Kupon jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint történő felhasználása külön írásbeli engedély nélkül is lehetséges.
Hat Alapítvány szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.
A Weboldalon  megjelenő minden egyéb márkanév, logó, hacsak nem jelezték másképp, az adott márkanév és logó tulajdonosát illeti meg.
A Weboldalon az Ajánlathoz használt képek reklámképek, nem feltétlen tükrözik a valóságot.
A Felhasználó nem tölthet fel, tehet közzé vagy más módon nem tehet elérhetővé az oldalon olyan anyagot, amelyet a szerzői jogi törvények, védjegy törvények, vagy egyéb tulajdonra vonatkozó törvények védenek, a jogtulajdonos kifejezett engedélye nélkül. Hat Alapítvány nem vállalja a felelősséget, hogy a Felhasználót teljes körűen tájékoztassa, hogy mi tartozik a fenti törtvények hatálya alá. Kizárólag a Felhasználó vonható felelősségre a fenti a fenti törvények megsértéséből adódó károkkal kapcsolatban.

A felelősség korlátozása
Tekintettel arra, hogy Hat Alapítvány a Weboldalon elektronikus kereskedelem keretében közvetített szolgáltatásokat értékesít, a Partnerei által meghatározott Szolgáltatások minőségéért nem tartozik felelősséggel. Amennyiben a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználót bármilyen kár érné, úgy a Hat Alapítvány ezzel kapcsolatos valamennyi felelősségét kizárja, Felhasználó kárigényével kizárólag a Partnerhez fordulhat. Kizárólag a szolgáltatást, terméket értékesítő Partner felel a meghirdetett kupon beváltásáért.

Hat Alapítvány nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Hat Alapítványt nem terheli felelősség a Felhasználó által a Weboldal használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Felhasználó felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.
Hat Alapítvány a Szolgáltatások leírását teljes mértékben a Partnerei által nyújtott információ változtatás nélküli közlésével készíti el, így amennyiben a leírt és a valós Szolgáltatás között különbség van, az ebből eredő kárért való felelősség kizárólag a Partnert terheli.

Adatkezelés, adatvédelmi szabályok

A HAT Alapítvány adatvédelmi tájékoztatója ezen a http://gudi.hu/page/adatvedelem.html címen érhető el és az ÁSZF integráns részét képezi.

A HAT Alapítvány tájékoztatja Szerződő Partnereit, hogy az Európai Unió új adatvédelmi rendelete (”Általános Adatvédelmi Rendelet” – GDPR) 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó valamennyi tagállamban, melynek következtében az adatkezelési, adatvédelmi tájékoztató módosult.

Azzal, hogy Felhasználóként, illetve Partnerként, a GUDI oldal bármely szolgáltatásának igénybevétele miatt felregisztrált, megrendelést adott le, hírlevélre feliratkozott, ajánlatát saját akaratából, a GUDI oldalt üzemeltető HAT Alapítvánnyal egyeztetve a GUDI oldalra felrögzítette, vagy felrögzíttette, és annak élesítésére írásban engedélyt adott, elfogadta a szerződésben rögzített Általános Szerződési Feltételek minden pontját! Egyúttal a Felhasználó illetve Partner kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi! Regisztrációját bármikor törölheti!!

A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért Hat Alapítvány a Felhasználó személyes adatait csak az adatkezelési szabályzatban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.
A Felhasználó által megadott személyes adatok közül az Hat Alapítványt csak azokat az információkat használja fel, amelyek a Felhasználó azonosításhoz szükségesek annak érdekében, hogy a tájékoztatást kaphasson a GUDI fejlesztéséről, szolgáltatásairól a Weboldalon elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, valamint az Hat Alapítvány hivatalos értesítéseiről.
A Felhasználóról a Hat Alapítvány által nyilvántartott adatok, a Hat Alapítvány által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a Felhasználó és Hat Alapítvány, vagy a Felhasználó és a Partner között felmerülő kérdések, viták megoldására. Felhasználó az profiloldalán megadott adatait a regisztrációt követően módosíthatja, ebben az esetben azonban Hat Alapítvány az adatvédelmi szabályzata alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja a Felhasználó korábbi adatait.
Hat Alapítvány garantálja, hogy a Felhasználók személyes adatait a hatályos jogszabályok tiszteletben tartásával, az Adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeli. Partner a Felhasználók nevét és az általuk megvásárolt Kupon(ok) egyedi azonosító számát, vagy az azonosító egy részét kapja meg, kizárólag a Felhasználó beazonosítása és a visszaélések elkerülése végett.

5. A vásárlástól történő elállás, szavatosság, jótállás
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozza a  távollévők és az üzlethelyiségen kívül kötött fogyasztói szerződés esetében a szerződés megkötésére és az elállási, illetve a felmondási jogra vonatkozó részletes szabályokat.

A hivatkozott tv. 11.§ (1) pontja alapján a fizetési kötelezettséggel járó szerződés megkötése előtt az alábbi tájékoztatást kívánjuk Önnek adni, hogy a jogszabálynak megfelelő tájékoztatás ismeretében tegye meg szerződéskötésnek minősülő vásárlási nyilatkozatát.

- a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságait rövidített formában a Weboldalon megtalálható hirdetések tartalmazzák, a részletes leírásokat minden esetben a szolgáltatást/terméket ténylegesen nyújtó Szolgáltató biztosítja a www. http://gudi.hu weboldal üzemeltetője az Hat Alapítvány számára                                                                                                                - szolgáltatást/terméket nyújtó szolgáltató neve, címe, elérhetősége  a weboldalon a hirdetések leírásánál  találhatók
- a szerződés szerinti termékért/szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét, valamint az ezen felül felmerülő egyéb költségeket (fuvardíj, posta költség) a weboldalon található hirdetés szövege tartalmazza (az árak mindig csak a hirdetésben szereplő  szolgáltatásra, termékre vonatkoznak, ugyanattól a Szolgáltatótól igénybe vett egyéb szolgáltatásra/termékre nem)
- a teljesítés feltételei, a lehetséges fizetési módok, teljesítési határidő, panaszkezelési módok a weboldalon megtalálhatók, a kuponok felhasználhatóságának (érvényességének) határidejét minden esetben a hirdetés tartalmazza
- az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót 14 napon belül indoklás nélküli elállási jog illeti meg, amelynek részletes szabályait és nyilatkozat mintáját, valamint az elállási jog fogyasztó általi elvesztését  külön bekezdésben részletezzük
- az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költsége a fogyasztót terheli
- a hirdetésekben szereplő termékek/szolgáltatások kapcsán a jogszabály által előírt kellékszavatossági, termékszavatossági, jótállási kötelezettség a termék/szolgáltatás közvetlen értékesítőjét terheli, Hat Alapítvány kötelezettsége csak a kupon értékesítésére terjed ki
- Hat Alapítvány betartja a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmát
-  a weblapon található hirdetés tartalmazza a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamát (fizetési határidő, hirdetés érvényességi határideje, kupon beválthatóságának határideje)
-  a weblapon megjelenő hirdetésekkel kapcsolatos panaszokat elektronikus formában az online ügyfélszolgálaton keresztül, papír alapon Hat Alapítvány székhelyének címére illetve telefonos ügyfélszolgálatán keresztül lehet benyújtani.
- a beérkezett panaszokat Hat Alapítvány ésszerű határidőn belül, legkésőbb a panasz beérkezésétől számított 15 napon belül elbírálja és a döntésről tájékoztatja a panaszost, Hat Alapítvány minden esetben a panasz (vita) békés rendezésére törekszik, amennyiben ez nem vezet eredményre a fogyasztó békéltető testülethez fordulhat (Budapesti Békéltető Testület 1016. Budapest, Krisztina krt. 99,  III. em. 310., email:  bekelteto.testulet@bkik.hu)

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog
Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót 14 naptári napon belül indoklás nélküli elállási jog illeti meg.

A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát

a)      termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától
b)      szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) naptári napon belül gyakorolhatja.
Ha a fogyasztó a vásárolt kupon vételárának megfizetése után a kupon kiküldésétől számított 14 naptári napig eláll a szerződéstől, Hat Alapítvány az elállásról való tudomásszerzéstől számított 10 munkanapon belül visszatéríti a kupon vételárát a fogyasztó részére, amennyiben a kupon nem került felhasználásra.
Amennyiben a vásárolt kupont felhasználják (beváltják), abban az esetben a további szavatossági, jótállási igények a beváltást végző partnernél érvényesíthetők. A kupon beváltása után az Hat Alapítvány nem fogadja el az elállási szándékot, visszafizetést nem teljesít.

Hat Alapítvány elállás esetén a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján Hat Alapítványa visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.
Termék adásvételére irányuló szerződés esetén Hat Alapítvány mindaddig visszatarthatja az elállás miatt visszafizetendő összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A terméket visszaküldeni vagy visszajuttatni arra a helyre kell, ahol a fogyasztó azt átvette.
A fogyasztó elállás esetén köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállást közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy visszajuttatni a terméket a közvetlen eladónak. Amennyiben a termék átadása átadóponton történt, a termék az átadópontra is visszavihető.
A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
Kérjük, hogy termék adásvételre irányuló szerződéstől való elállás esetén igyekezzen megőrizni az eredeti csomagolást és a terméket csomagolva, hiánytalanul, sérülésmentesen, minden tartozékával együtt szíveskedjen visszajuttatni.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek
A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási és felmondási jogát

- szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti
- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, elállási határidőn belül is lehetséges ingadozásától függ
- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak
- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza
- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel
- olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor
- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta
- hírlap, folyóira és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével
- nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében
- lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki
- a nem tárgyi  adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítést megkezdését követően elveszíti elállási, felmondási jogát.
-  ha a szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, az elállási, felmondási jog gyakorlása a járulékos szerződést is felbontja vagy megszünteti.

 1.számú melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: Hat Alapítvány

1032, Budapest Szőlő utca 86. hedi@ittvagyok.org

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
(Kérjük jelölje meg, milyen termékre vagy szolgáltatásra vonatkozik az elállás, felmondás, valamint szíveskedjen feltüntetni a vásárláshoz kapcsolódó kupon számát)
A kupon átvételének időpontja: (kérjük írja be a kupon átvételének időpontját)
A fogyasztó neve, címe (kérjük adja meg nevét, címét, elérhetőségét)
Bankszámlaszám, ahová a visszautalást kéri és annak tulajdonosának teljes neve
Dátum

FONTOS: az esetleges külföldi banki utalási költséget visszautaláskor a Hat Alapítvány nem tudja vállalni, az minden esetben a felhasználót terheli.

Kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról szóló tájékoztató

A hirdetésekben szereplő termékek/szolgáltatások kapcsán a jogszabály által előírt kellékszavatossági, termékszavatossági, jótállási kötelezettség a termék/szolgáltatás közvetlen értékesítőjét terheli, Hat Alapítvány kötelezettsége csak a kupon értékesítésére terjed ki.

a, Kellékszavatosság
Ön a weboldalon megjelenített hirdetésben szereplő termék/szolgáltatás közvetlen értékesítőjének hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Ön – választása – szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet.
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna, végső esetben a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba esetén nincs helye elállásnak.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Ön a kellékszavatossági igényét a termék/szolgáltatás közvetlen értékesítőjével szemben érvényesítheti.
A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolva, hogy a terméket/szolgáltatást a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba a teljesítés időpontjában is megvolt.

b, Termékszavatosság
Ingó dolog (termék) hibája esetén én Ön – választása szerint – élhet kellékszavatossági jogával vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy közvetlen forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, hozta forgalomba, vagy
  2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
  3. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, ill. kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti      

c, Jótállás
Amennyiben a megvásárolt termék a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik és az egy éves kötelező jótállást időtartama alatt a vásárolt termék meghibásodik, a fogyasztó ugyanazokat az igényeket érvényesítheti az eladóval szemben, amelyeket a szavatosság esetében. Így Önnek lehetősége van kijavítást, kicserélést vagy árleszállítást kérni, illetve elállni a szerződéstől.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
Jelen vásárlástól elállási feltételek, szavatossági, jótállási szabályok (dátum) lépnek hatályba.

6. Alkalmazandó jog
Jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben a Felhasználási Feltételek valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érint a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.

 

Belépés

Számos funkció csak regisztrált tagok számára vehető igénybe.

Azzal, hogy Felhasználóként, illetve Partnerként, a GUDI oldal bármely szolgáltatásának igénybevétele miatt felregisztrált, megrendelést adott le, hírlevélre feliratkozott, ajánlatát saját akaratából, a GUDI oldalt üzemeltető HAT Alapítvánnyal egyeztetve a GUDI oldalra felrögzítette, vagy felrögzíttette, és annak élesítésére írásban engedélyt adott, elfogadta a szerződésben rögzített Általános Szerződési Feltételek minden pontját! Egyúttal a Felhasználó illetve Partner kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi! Regisztrációját bármikor törölheti!!

Elfelejtett jelszó

Új jelszó generálásához kérjük add meg a regisztrációkor használt e-mail címed vagy felhasználóneved!

Érvényes e-mail cím esetén az új jelszavad pillanatokon belül elküldjük!